Tornar Imprimir

Oficines tributàries

A les Oficines d'Assistència de Registre, els ciutadans poden presentar les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que van dirigits a qualsevol Administració Pública, ja sigui de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració Autonòmica o de l'Administració Local.

Les Oficines d'Assistència en matèria de registre assisteixen als registres electrònics generals, perquè els interessats, en cas que així ho desitgin, puguin presentar les seves sol·licituds en paper, les quals es convertiran a format electrònic

Relació d'Oficines d'Assistència de Registre:

 • REGISTRE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA
  Plaça Major 1
  12530 BORRIANA/BURRIANA, CASTELLÓ
  Telèfon: 964510062 - Fax: 964510955
  Email: oac@burriana.es
 • OFICINA PROVA FORMACIÓ AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
  Plaza Mayor 1
  12530 BORRIANA/BURRIANA, CASTELLON
  Teléfono: 964510062 - Fax: 964510955
  Email: oac@burriana.es